Veľký filatelistický slovník

View All
Akcií Oprávnenie - je to ... Čo Zásoby inzerát?

Promotions oznámila

Podiely, počet a hodnota, ktorá je zaznamenaná v charte spoločnosti, a ktoré sú určené na uvedenie na trh cenných papierov. Zmeny v parametroch a. môže byť vykonané len na schôdzi akcionárov. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.

Veľký filatelistický slovník

View All
CONSUMER a extrémizmu - to ... Čo CONSUMER a extrémizmu?

CONSUMER a extrémizmu

Pokus bezohľadného klienta, manipuláciu s právnymi predpismi pre osobné zisk, chrániť ich práva a získať nejakú výhodu, a príjmy Obchodné Glosár. Akademik. pv. 2001.