Dicționar de cuvinte și expresii înaripate

View All
Daň z kapitálových výnosov

Daň z kapitálových výnosov

Daň z príjmov právnických a fyzických osôb získaných z predaja alebo užívania majetku (predaj, výmena, darovanie atď.). Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.

Veľký filatelistický slovník

View All
Kritériom je ... Čo je to kritérium?

Kritérium

Označenie, na základe ktorého sa vykonalo hodnotenie, klasifikácia. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.

Veľký filatelistický slovník

View All
Kumulatívne, hlasovanie - to je ... Čo je kumulatívny, voliť?

Kumulatívne, vote

- Ihneď hlasovať pre kandidátnych listinách, ale každý volič (akcionár) na akciu predstavuje viac ako jedným hlasom, a rovnako ako by mali byť členmi predstavenstva , Akcionár môže hádzať všetky svoje hlasy pre jedného kandidáta, alebo ich distribuovať me