Dicționar de cuvinte și expresii înaripate

View All

Veľký filatelistický slovník

View All
Contract Order - je ... Čo je to dohodu o zastúpení?

Zmluva Objednávky

Zmluva, v ktorej jedna strana (právnik) sa zaväzuje vykonávať v mene a na účet druhej strany (hlavný) niektorých právnych úkonoch. Všetky práva a povinnosti transakcie vykonané advokátom zostávajú na hlavnom zodpovednom. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.

Veľký filatelistický slovník

View All
Medzinárodné združenie pre poistenie úverov (Mask) je ... Čo je to medzinárodné združenie pre poistenie úverov?

Medzinárodné združenie pre poistenie úverov (maska)

Medzinárodné združenie, ktoré sa zaoberá štúdiami problémov poistenia úverov, ochranou záujmov členov združenia, vypracovaním štandardizovaných postupov pre uzatváranie zmlúv o poistení úverov. Vytvorené v roku 1946 Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.