View All
Polynómy

Polynómy

Polynómy polynómy, -s, -s. 1. pozri polynóm. 2. Skladá sa z mnohých členov (v 2 hodnotách). | podstatné meno. multiplicita a, manželky. Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992. .

View All
Trestný dôchodok je ... Čo je trestný dôchodok?

Výnos z trestného činu

Príjem získaný v dôsledku porušenia trestnoprávnej legislatívy štátu. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.

View All
BUSINESS ETIQUETTE je ... Čo je BUSINESS ETIQUETTE?

BUSINESS LABEL

- Normy a etické štandardy podnikateľského správania, komunikácie, zmluvnej disciplíny. Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.

Ji

NU