Absolútna miera likvidity

Finančné pomer charakterizuje schopnosť firmy tejto spoločnosti predplatiť účty splatné. Vypočítaná ako pomer peňažných prostriedkov a krátkodobých finančných investícií k výške najnaliehavejších a krátkodobých záväzkov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.