Faktor zrýchlenia

koeficient charakterizujúci kapitálový zisk získaný v dôsledku rastu spotrebiteľských výdavkov. Vypočíta sa ako pomer rastu investícií k výslednému nárastu príjmov, spotrebiteľského dopytu alebo hotových výrobkov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.