ACTIVE TRANSFORM

tranže štruktúrované cenné papiere kryté aktívami, ktoré sú v súčasnej dobe vyrábané platby amortizácie pre investorov (angl. Active tranža)

Business Glosár. Akademik. pv. 2001.