Cla ad

vypočítané vo forme pevného percentuálneho podielu z hodnoty tovaru, transakcie (dane, clo).

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.