Ad valorem daň

See. Ad valorem clo

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.