Adaptívne Organizačná štruktúra

štruktúra spoločnosti, ktorá sa ľahko mení v závislosti od nových výziev a zmien v okolitých ekonomických podmienkach.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.