Adas

štátna poisťovňa v Rumunskej republike. Spoločnosť ADAS, založená v roku 1952, mala monopolné právo vykonávať poisťovaciu činnosť v krajine vrátane obratu zahraničného obchodu. Štátny poistný monopol bol zrušený v Rumunsku v roku 1990. ADAS bola preoborazovana v troch nezávislých akciových poisťovniach: Asprom, Astra a Carom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.