Dodatok

ngl. dodatok
A. Dodatok k zmluve, ktorý špecifikuje alebo mení časť podmienok.
B. V navigácii, doplnenie charty, v ktorom sa zavádzajú nové podmienky alebo zmeny.
V. Písomný dodatok k už uzatvorenej poistnej zmluve, ktorý obsahuje zmeny predtým dohodnutých podmienok.
Pán Písomný dodatok k mimoškolskej korešpondencii zostavenej dispečerom. Zostavuje sa v prípade chyby vo výpočtoch pre všeobecný priemer; A. je neoddeliteľnou súčasťou zmeny.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.