ÚPrava trhu

objasnenie maržových účtov odrážajúcich zisky a straty. Vyrába sa denne.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.