Správny súd

See. Správny súd

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.