Administratívne riaditeľ

See. Riaditeľ administratívnych

slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.