Správny zákon

See. Správny správny

slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.