Administratívny protekcionizmus

See. Protekcionizmus

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.