Administrátor

(správca) 1. Akákoľvek osoba vymenovaná súdom alebo súkromná zmluva na správu majetku inej osoby. 2. Ktokoľvek, ktorému je súd poverený, aby uviedol do poriadku záležitosti osoby, ktorá zomrela, neopúšťa žiadnu vôľu. Medzi jeho povinnosti patrí posúdenie hodnoty majetku zosnulého, splácanie jeho dlhov a rozdelenie zostávajúceho majetku po zaplatení dlhov medzi osobami oprávnenými na dedičstvo v súlade so zákonmi o majetku, ktorý zostal bez vôle. Ako potvrdenie svojich právomocí musí mať správca písomné povolenie (písomné správy).

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.