Advocacy

združenie osôb zapojených do advokácie na dobrovoľnom základe. Formou organizácie A. je advokátska kancelária, ktorá vznikla na základe žiadosti skupiny zakladateľov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.