Analýza genetiky

analýza objektu, situácia z hľadiska ich pôvodu a vývoja. AH umožňuje sledovať vzťah príčin-účinok a vypočítať varianty vývoja situácie v budúcnosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.