Analýza nákladov a prínosov

(analýza nákladov a výnosov) Spôsob rozhodovania o tom, či je alebo nie je, kto tento projekt, založený na porovnaní príslušných nákladov príležitosti a potenciálne výsledky. Táto metóda môže byť použitá pri hodnotení súkromných investičných projektov v kalkulácii nákladov a výnosov a čistej súčasnej hodnoty projektu (NPV): v prípade, že výsledok posúdenia pozitívny, bude projekt ziskový. analýza nákladov a výnosov sa často používajú verejnými orgánmi v snahe posúdiť všetky spoločenské náklady a pozitívne výsledky projektu (napr výstavby cesty) sa a je oveľa problematickejšie, pretože je nutné zohľadniť aspekty, ako sú vonkajšie účinky (externalít), verejných statkov ( verejné statky), makroekonomické dôsledky atď. Pozri tiež: tieňová cena.

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.