Analýza problémov

rozloženie všeobecného problému do niekoľkých zložených. Vyrába sa objektmi, vykonávateľmi, výrobnými fázami, rozhodovacími úrovňami, cieľmi stanovenými pre spoločnosť a jej pridružené spoločnosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.