Analýza príležitostí na výrobu a predaj

analýza plánovaných hodnôt predaja ziskov a nákladov na výpočet ziskovosti objemu nového produktu a tiež na vytvorenie efektívnej marketingovej stratégie predávajúceho alebo výrobcu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.