Analýza predaja

Ing. Analýza predaja
Analýza údajov o predaji na hodnotenie efektívnosti marketingovej stratégie vrátane objemov predaja na rôznych trhoch, cenách, skupinách zákazníkov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.