Analýza príležitostí na predaj

porovnanie hodnôt skutočného predaja s plánovanými predajmi.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.