čAsu analýza série v ekonomike

Analýza a výpočet ukazovateľov, premenné času, na základe dostupných informácií o rôznych časových období.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.