Anatómia

od gréčtiny. anatokismos, anglicky výpočet zloženého úroku
účtovania úroku z úrokov, t. j. výpočtu úroku nielen z pôvodnej sumy, ale aj z úrokov nahromadených v uplynulom čase.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.