Tralee ASW

Tralee ASW

- špeciálny vlečnej siete, ktoré sa používajú ako prostriedok na zabránenie vstupu ponoriek v určitých oblastiach.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Ľudského komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.