Antonius Naguib aj

(narodený 7. marca 1935, Egypt) - patriarcha koptskej katolíckej cirkvi. Oficiálny titul je Jeho Blaženosť - Alexandrijský patriarcha. Patriarcha koptskej katolíka narodený v Egypte, 30. októbra 1960 bol vysvätený za kňaza a 9.9.1977 bol vysvätený na biskupa. V roku 1987 bol menovaný za biskupa Mignyho. 7. apríla 2006 bol zvolený patriarchom cirkvi. Antony Nagib je zároveň vedúcim synodu koptskej katolíckej cirkvi a zhromaždenia katolíckych kňazov v Egypte.

Katolícka encyklopédia. EdwART. 2011.