DREAM

PRIPRAVA
PURIFY pozri olej.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.