ARTATAMA

kráľ (približne 1460-1440 pred nl) Mitanni. Nadviazala priateľstvo. vzťahy s hetetským kráľovstvom a Egyptom dali jeho dcére do manželstva s Thutmose iV. Meno A. zodpovedá Skt. Rta-d'ama, čo potvrdzuje predpoklad českého. vedec B. Grozny a ďalší o vzťahu Mitannianov s starými Indiánmi. Lit. : Grozny B., Hittite národy a jazyky, "VDI", 1938, č. 2, str. 31; Weidner E.F., Politische Dokumente aus Kleinasien, (Tl 1), Lpz. , 1923, S. 2-3.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.