Asynchronous

Kanál prenosu údajov, ktorého použitie nevyžaduje synchronizáciu medzi odosielateľom a prijímačom údajov

Slovník obchodných termínov. Akademik. pv. 2001.