ATMOSFÉRA

Plynná obálka Zeme a iných nebeských telies. Zemský povrch pozostáva hlavne z dusíka (78,8%), kyslíka (20, 95%), argónu (0,93%), vodnej pary (0,2-2,2%), oxidu uhličitého %)

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.