Auto-irration

(osvetlenie - samo-žuvanie), self-satisfaction, dosiahnuté dráždiť vlastný jazyk a pery. Prvýkrát to opísal v roku 1917 Jacobson. Prof. GS Vasilchenko odkazuje A. na ústnu (od lat. os, dáva pôrod, prípad oris - úst) masturbáciu. V zahraničnej literatúre je A. označený termínom "seba-pálenie". (Zdroj: Slovník sexuálnych pojmov)