Letecká Mobile

Úroveň dopytu po službách leteckej dopravy v regióne

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.