"Vyhnúť sa" TAX

zníženie zdaniteľného základu a / alebo daňových sadzieb právnymi prostriedkami.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.