Baht

bang
BOW, ty, nie; sovy. (Hovorový.).

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.