Základné fondy Odchod do dôchodku

koeficient reprodukcie dlhodobého majetku charakterizujúci intenzitu ich odchodu do dôchodku. Vypočíta sa ako pomer fixných aktív vyradených do roka do ich dostupnosti na začiatku roka.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.