BAYAKTARA

(bajraktár, z bayraktaru, zvyčajný nositeľ, juniorský veliteľ janissárskeho zboru) - miestni velitelia na severe. Albánsko s koncom. 17. stor. v roku 1944. Nakoniec. 17 - začiatok. 20 storočí. B. viedol bairak, vojenské. jednotiek vytvorených prehliadkou. pr-v horských oblastiach severu. Albánsko. Užite si adm. a súdnej moci, zdedil. V období boja al. ľudia pre nat. nezávislosť poskytla podporu pre prehliadku. orgánov. V 20. a 30. rokoch. podporoval diktátorský režim Zogu. V rokoch nat. -osvobodit. vojny. ľudia (1939-44) boli na strane antinaru. síl. Lit. : Historia e Shqipöris, v. Ja, Tiranë, 1959. Yu V. Ivanova. Moskva.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.