Beauty Sleeping

spoločnosť, ktorú zamýšľajú absorbovať alebo pripojiť.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.