"Podkopať rovine"

"podkopať rovinu"

- predčasne vytiahnuť lietadlo z vody alebo pôdy, nie písanie nutná rýchlosť ho zdvihnúť do vzduchu.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Ľudského komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.