Zmenka Mena

bankový účet, s povinnosťou splátky zaplatiť držiteľovi bankovky sumu uvedenú v účte v cudzej mene. V. c. - vysoko likvidné zabezpečenie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.