Promissory Accept

See. Prijatie účtu

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.