Prijatý návrh zákona

angličtina. Prijatie bill
dlhopis s povinnosťou platiteľa, zmenečníka, zaplatiť ju na prezentáciu a nástupu v dôsledku obdobie uvedené v tomto dokumente, alebo ktoré majú bankovú záruku za zaplatenie sumy účtu. V. a. je vyhotovený s nápisom akceptovaným, akceptovaným alebo jednoducho podpisom platiteľa za úhradu. Platiteľ sa stáva akceptovateľom - dlžníkom účtu zodpovedným za jeho platbu včas. V prípade nezaplatenia má držiteľ zákona právo podať žalobu proti akceptovateľovi. Podľa Ženevského dohovoru o jednotnom zákone o zákonoch musí byť prijatie bezpodmienečné, ale môže byť obmedzené na časť zmenky (čiastočné prijatie).

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.