Prázdny účet

účet, v ktorom nie je uvedený názov príjemcu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.