Kúpené so zľavou

účet, kúpil so zľavou na nominálnu cenu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.