Zmena faktúry

účet, ktorý možno previesť z jedného druhu dlhu na iný.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.