Promlčená klauzula

účet s osobitnými platobnými podmienkami.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.