Zmenka Domicile

návrh zákona s podmienkou, že je splatný treťou osobou domicilnou v mieste bydliska platiteľa alebo inde.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.