Bill Home>

účet vydaný bankou jej pobočke nachádzajúcej sa v zahraničí.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.