Poznámka V jednej inštancii

Návrh zákona, ktorý nemá kópie alebo duplikáty.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.