Upozornenie s objednávkou

Splatný doklad, ak je v ňom uvedený názov príjemcu a neexistujú podmienky na prevod účtu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.